Senet Protesto Masrafı 2022

Senet Protesto Masrafı

Senetler günlük ticaret hayatına atılan bireyler ya da kapsamlı bir genelleme ile ticaretle uğraşan insanlar için kritik öneme sahiptir. Öyle ki nakit olarak ödenemeyen bir dönemde kişi senet vererek bu ödemeyi ileri bir tarihe erteleme şansı elde eder. Yasalar kapsamında alacaklı senet vasıtası ile ödemesini Bankalardan alır.

Diğer bir anlamda Senet, kişinin, kurumun ya da kuruluşun alacaklarını almak amacı ile kullandığı resmi belgelerdir. Bu belgeler noter onaylıdır ve yasalar gereği de düzenlenmiştir. Peki senet protestosu ne anlama gelir?

Şüphesiz sıklıkla karşımıza çıkan Senet Protestosu kavramı tam manasıyla anlaşılamıyor. Senet Protestosu Senedin yasal haklar neticesinde gününde ödenmemesine karşılık noter onaylı gerçekleştirilen bir beyannamedir. Burada yanlış bir algı vardır ki Senedin belirtilen günde ödenmesi gerektiğidir. Nitekim Senette yer alan ödeme tarihi yasal olarak iki iş günün içerisinde ödenir. Örneğin pazartesi günü senedin son tarihi varsayılırsa bunun ödemesi 2 gün sonraki Çarşamba günü olacaktır. Yahut perşembe günü örnek verilirse ödemesi cumartesi değil de sonraki ilk iş günü olan Pazartesi günüdür. 

Senet Protesto Masrafını Kim Öder?

Senet Protestosu Bankaların önem verdiği ve yasal olarak da Kambiyo senetleri içerisinde düzenlendiği bilinmelidir. Bu bağlamda ödeme tarihinin sonraki 2 iş günü içerisinde ödenmeyen senet ücretleri için Bankalar, Noterler aracılığıyla Protesto işlemi gerçekleştirilir. Söz konusu Senet Protesto Masrafı ödemesi de senet ücretini ödemesi gereken kim ise ona yıkılır. Yani senet sahibi masrafları ödeme yükümlülüğü bulunur.

Sonuç olarak Senet Protestosu masrafı Bankaların Noterler aracılığıyla uyarı gönderdiği senedi imzalayan kişi ödemektedir.

Senet Protesto Kaldırma Nasıl Yapılır?

Senet Protestosu ticari sicile olumsuz yönde eklendiği için ticari hayata önem veren kişiler için oldukça önemlidir. Senet Protesto kaldırma işlemi de bu bağlamda önem teşkil ediyor.

Senet Protestosu, senet ücretinin ödendiği gün bankalar tarafından kaldırılmaktadır. Buna dair izleyen bir süreci takip etmek gerekmez. Öyle ki yasa gereği ödenen senet protestosu o iş günü içerisinde kaldırılma yetkisine sahiptir. Dolayısıyla Senet Protesto kaldırma işlemine dair yapmanız gereken tek şey senet gereği sizden alınacak ücreti ödemektir. Sonunda senet protestosu o iş günü içerisinde kaldırılacaktır.

Senet Protesto Masrafı Nedir?

Senet Protesto masrafı, senedin protesto edilmesindeki başlatılan hukuki süreç ve devamında sonuçlanan süreç içerisinde banka ya da avukat tarafından yapılan masrafların toplamını ifade eder. Bir anlamda Senet Protesto edildiği andan itibaren senet protestosu kaldırıldığı ana kadar alacaklı kişi, kurum ya da kuruluşun yaptığı masraflar toplamıdır.

Bu masraflar içerisinde noterde yapılan masraflar da yer almaktadır. Söz konusu bu masrafı senedin protestosu yapılan kişinin ödemesi yükümlülüğüdür.

Bankalara Göre Masraflar

Senet Protestosu bankalara göre masrafları ufak değişikliklere tabidir. Öyle ki bir bankada senet protesto masrafı 50 bin lira dolaylarında iken diğerinde 60 ya da 40 bin lira da olabilmektedir. Lakin genel anlamda ortalama bir ücret ile masraflandırma bankalar tarafından izlenmiştir.

Senet Protesto Edilmezse Ne Olur?

Senet Protesto edilmesi genel anlamda hukuki bir süreci takip eder. Daha önce de belirtildiği üzere senedin protesto edilebilmesi için senette yer alan son ödeme tarihinin sonraki 2 iş gününde ödenmemesi durumunda alacaklı yasal hakkı ile birlikte senedi protesto ederek banka ya da avukat aracılığıyla süreci hızlı bir şekilde sonuçlandırma hakkına tabidir. Bu bağlamda senet protesto edilmezse hukuki anlamda müracaat kaybedilir. Diğer bir ifade ile senet süresi bağlamında protesto yoluna başvurulmaz ise cirantlara başvuru hakkını kaybetmiş olur.

Senedin ödenmesi ya da ödenebilmesi hususunda senedin protesto edilmesi hayati öneme sahiptir. Bu koşullarda senedin protesto edilme hakkı mutlak surette kullanılmalıdır. Tersi bir durumda senedin ödenmesi hukuki anlamda zorlaşır veyahut uzar.

Senet Protesto Masrafı Yansıtma Faturası Nedir?

Senet Protesto edilirken belli yasal süreçler doğal olarak işler. Bu yasal süreçlerin işlemesi için de plan program bulunur. Dolayısıyla bu süreçte de masraf edilen giderler vardır.

Senet Protesto masrafı yansıtma faturası da bunun gibidir. kısaca senet protesto edilirken izlenen hukuki süreçte masrafların toplamıdır. Bu bağlamda bu masrafı hangi tarafın ödemesi gerektiği hususu da ortaya çıkmaktadır. Nitekim senet protesto masrafı Yansıtma faturası protesto işlemini başlatan banka ya da avukat tarafından kişiye tebliğ edilir. Kişi, kurum ya da kuruluş yani alacaklı bu masrafı senet ödemesi gereken tarafa ödetebilir. Bunun için de yasal bir zemin oluşturmalıdır.

Genel itibari ile Yansıtma faturasında dikkat edilmesi gereken bazı kurallar vardır. Bunlar kısaca;

  • Mal veyahut hizmetin bedeli Yansıtma faturası ile aynı olması gerekmektedir.
  • Bahse konu bedel, taraflardan birinin diğer tarafa ödetilmesi zemini oluşturmak için yansıtılması gerekir.
  • En önemlisi de faturaya ‘Yansıtma Faturası ‘ yazılmalıdır.

Senet Protesto masrafı yansıtma faturası için de yukarıda bulunan hususlar birebir geçerlidir.

Peki Yansıtma fatura düzenlenmediği takdirde ne olur?

Senet Protesto masrafı Yansıtma fatura bakımından, karşı tarafın adına gerçekleştirmediğiniz dolayısıyla bir masrafı da belgelendirmemeniz anlamına gelir. Bu da vergi hukuku dolayısıyla protesto sürecin sonunda doğru beyanda bulunmamanıza kanaat getirilir. Sonuç olarak Yansıtma faturası düzenlenmezse; bir başkası uğruna ödemiş olduğunuz bedeli yasal yöntemler ile talep edememenize sebep olacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.