Türk İslam Tarihi İlkleri

Türk İslam tarihi, dünya tarihinin en önemli olaylarına imza atmıştır. Müslüman Türkler, Asya’dan Avrupa’ya, Afrika’dan Amerika’ya kadar bir çok toprakta dünya tarihi açısından önemli katkılar sağlamıştır. İşte Türk İslam tarihi ilkleri;

  1. Karahanlı Devleti, Türk İslam tarihinin ilk eserlerini yapan devlet olarak dikkat çekmektedir.
  2. Karahanlı Devleti ilk kervansarayları inşa eden devler olma özelliğini taşımaktadır.
  3. Gazneli Mahmut, Sultan unvanını taşıyan ilk hükümdardır.
  4. İslamiyet’i Hindistan topraklarına ve insanına yaymaya çalışan ilk hükümdar Gazneli Mahmut olarak bilinmektedir.
  5. Anadoluya yapılan ilk akınlar Çağrı Bey ve Tuğrul Bey gibi iki büyük hükümdar tarafından yapılmıştır.
  6. Selçuklu hükümdarı Melikşah döneminde Celali Takvim adı verilen bir takvim yapılmıştır.
  7. Artuklular, Çaka Beyliği, Saltuklar, Danişmentliler ve Mengücekler Malazgirt Savaşı’nın ardından kurulmuş ilk Anadolu beylikleri olma özelliğini taşıyan beyliklerdir.
  8. Emir Çaka Bey, türk tarihinin ilk denizcisi olma unvanını taşımaktadır.
  9. Pasinler Savaşı ile Anadolunun kapıları aralanırken Malazgirt Savaşı ile o kapılar tamamen açılmıştır. Miryokefalon Savaşı ile ise Anadolu’nun Türklere ait olduğu kesinleşmiştir.
  10. Anadolu Selçuklu Devleti’nin bilinen ilk başkenti İznik iken ikinci başkent ise Konya ilidir.
  11. Anadolu Selçuklu Devleti’nde ilk para Alaaddin Keykubad döneminde basılırken Alaaddin Keykubad döneminde aynı zamanda ilk donanma da kurulmuştur.
  12. Büyük Selçuklu Devleti’nin bilinen ilk başkenti Nişabur iken Nişabur’da Türk tarihinin ilk medresesi kurulmuştur.
  13. Kutadgu Bilig, Türk tarihinin bilinen en eski siyasetnamesi olma özelliğini taşır.
  14. Anadolu’da ilk tersane kayıtlara göre Sinop ilinde inşa edilmiştir.
  15. Anadolu’da Türkçeyi resmi dil olarak kabul eden ilk devlet Karamanoğulları beyliğidir.

Türk İslam Tarihi İlkleri hakkında 15 madde verilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.